top of page

ONZE PRODUCTIE

De productie van de sokken vindt plaats in een betrouwbare fabriek in het westen van Portugal. Tijdens de productie wordt er zorgvuldig te werk gegaan en wordt met duurzame gecertificeerde materialen gewerkt.

Organisch Katoen (GOTS - Gecertificeerd)

GOTS is voornamelijk een milieulabel. Het label geeft aan dat de textielvezels afkomstig zijn uit de biologische landbouw.

Bij de productie van de kledij mogen geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Daarnaast legt GOTS de verplichting op een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer.

Het eindproduct mag geen residuen van pesticiden of zware metalen zoals lood of cadmium bevatten. Genetisch gemodificeerde organismen mogen niet gebruikt worden.

GOTS is gedeeltelijk een sociaal label. Het label kijkt naar de arbeidsomstandigheden binnen de textielverwerking.

De sociale criteria voor textielverwerking, omvatten onder meer een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid en recht op collectief overleg, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, verbod op kinderarbeid, discriminatie, fysieke mishandeling of andere vormen van intimidatie. De lonen en aantal werkuren voldoen op zijn minst aan de nationale wettelijke vereisten, tenzij die hoger zijn de standaarden die vastgelegd zijn binnen de sector.

Gerecycled Polyamide (Global Recycled Standard - Gecertificeerd) 

Het label geeft aan dat minimaal 50% van de textielvezels afkomstig zijn uit gerecycleerd materiaal. 

Bij de productie mogen geen schadelijke of kankerverwekkende stoffen worden gebruikt. Daarnaast legt de Global Recycled Standard de verplichting op een duurzaamheidsplan op te maken met aandacht voor water- en energieverbruik en afvalbeheer. Verder zijn er maximale emissienormen voor afvalwater.

Het label legt een reeks van sociale criteria, op voor alle bedrijven in de productieketen. Deze criteria omvatten onder meer een verbod op dwangarbeid of gebonden arbeid, vakbondsvrijheid en recht op collectief overleg, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden, verbod op kinderarbeid, discriminatie, fysieke mishandeling of andere vormen van intimidatie. De lonen en aantal werkuren voldoen op zijn minst aan de nationale wettelijke vereisten, tenzij die hoger zijn dan de standaarden die vastgelegd zijn binnen de sector.

bottom of page